Yükseköğretim talebi, insan sermayesi, öğretmen yetiştirme, yükseköğretim öğrencilerinin görüşleri, Türkiye.

Hüseyin Ergen

ÖZ

Yükseköğrenime devam etme kararını verirken bireyler kendi yeteneklerini yeterince iyi değerlendirememe, eğitim yatırımının büyüklüğü, gelecekte işgücü piyasalarındaki talep koşulları ve çarpık kalite algısı gibi faktörlerden kaynaklanan birtakım risk ve belirsizliklerle karşı karşıya kalırlar. Bu risk ve belirsizlikler yükseköğretime eksik yatırım yapmaya neden olabileceği gibi program tercihlerini de etkileyebilir. Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden bir grup öğrencinin bu faktör veya koşullarla ilgili görüşleri bir anket aracılığıyla temin edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin önceki eğitim yaşantıları dolayısıyla yeteneklerinden haberdar olduklarını, gelecekteki istihdam koşullarını önemsediklerini ve aldıkları eğitimin kalitesiyle ilgili algılarının çarpık olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin risk almaktan kaçındıkları halde eğitim maliyetlerinin yükseköğretim tercihlerini etkileyen temel bir faktör olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yükseköğretim talebini belirleyen risk ve belirsizliklerin öğrencilerin ortaöğretim ve aile geçmişleriyle birlikte incelenmesi önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim talebi, insan sermayesi, öğretmen yetiştirme, yükseköğretim öğrencilerinin görüşleri, Türkiye.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.