Mimarlık Eğitiminde Yaparak Öğrenme: Kentsel Tasarımdan Mimari Tasarıma Yenikapı-İnebey Örneği

Yasemin Erkan Yazıcı, Evrim Töre

ÖZ

Bu makalede, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 74 lisans öğrencisinin katıldığı ve mimarlık öğrencilerinin kentsel ölçekteki verileri yaparak öğrenme sürecinde tasarımlarına ne ölçüde taşıyabildiğini inceleyen 2 yarıyıl süreli bir çalışma ele alınmaktadır. Çalışmanın ilk yarıyılında, öğrenciler Yenikapıİnebey Mahallesi’nde kentsel tasarım kriterleri doğrultusunda kapsamlı bir analiz gerçekleştirmiştir. İkinci yarıyılda, ilk olarak, analiz alanına yakın bir proje alanı seçilmiş ve öğrencilerden, emsal, hmax, işlev açısından serbest bir mimari projeyi kütlesel olarak yerleştirmeleri beklenmiştir. Bu aşamayı takiben, öğrencilerin tasarımlarını etkileyen kriterleri belirlemek amacıyla açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Çalışmanın sonuçları, yaparak öğrenme yöntemi bağlamında değerlendirildiğinde, mimarlık öğrencilerinin teori ve uygulama düzeyinde edindikleri temel kentsel tasarım bilgilerini ve unsurlarını, tasarımın alt ölçeklerine taşıyabildikleri görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Tasarım eğitimi, Yaparak öğrenme, Kentsel tasarım, Mimari tasarım, Yenikapı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2534

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.