Otizmi Olan Çocuklara Duyguları Ayırt Etme Becerisi Kazandırmada Replik Silikleştirme İle Yapılan Öğretimin Etkililiği

Özge Eliçin, Hasan Avcıoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiğini belirlemektir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırma, otizmi olan 3 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkeni hedef çocukların duyguları ayırt etme becerisini öğrenme düzeyleri, bağımsız değişkeni ise replik silikleştirme ile yapılan öğretimdir. Hedef çocuklardan bağımlı değişkene ait, sunulan resimli kartları anlatması ve “Bu kız / çocuk/ insanlar ne hissetmiş” sorusuna uygun duygu ifadesi ile % 100 ölçütünde doğru tepki vermesi beklenmiştir. Araştırmada kullanılmak üzere duygu durumlarını anlatan 12 adet resimli karttan oluşan bir klasör hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkili olduğu, hedef çocukların replikler ortadan kaldırıldıktan sonra repliksiz olarak duygu durumlarını birbirinden ayırt edebildiği görülmüştür. Ayrıca, hedef çocukların uygulama sona erdikten sonra da bu becerileri kullanmaya devam ettikleri belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Otizm, Duyguları Ayırt Etme, Replik Silikleştirme ile Öğretim.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.