İntramuskuler Enjeksiyon Yapma İstasyonu Verileriyle Genellenebilirlik Kuramında Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Desenlerin Karşılaştırılması

Funda Nalbantoğlu Yılmaz, Ezel Tavşancıl

ÖZ

Araştırmanın genel amacı, İntramuskuler Enjeksiyon yapma istasyonu verileriyle, puanlanan öğrenci sayısı aynı kalmak şartıyla puanlayıcıların her birinin birbiriyle eşit ve birbirinden farklı sayıda öğrenciyi aynı görevler doğrultusunda puanlamasıyla oluşturulmuş dengelenmiş ve dengelenmemiş desenlerden elde edilen güvenirlik ve varyans kestirimlerini karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav’daki İntramuskuler Enjeksiyon istasyonuna giren birinci sınıf öğrencilerinden 240 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin ilgili istasyondaki performanslarının belirlenmesinde sekiz puanlayıcı kullanılmıştır. Puanlayıcıların her birinin birbiriyle eşit (dengelenmiş) ya da birbirinden farklı (dengelenmemiş) sayıda öğrenciyi puanlamasıyla oluşturulmuş desenlerle yapılan G çalışmaları sonucunda kestirilen varyans değerleri ve D çalışmasındaki senaryolara göre elde edilen G ve Phi katsayıları her iki desende de benzerlik göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Genellenebilirlik kuramı, Dengelenmiş desen, Dengelenmemiş desen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2408

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.