Türkiye’den Bir Vaka Çalışması: Öğretmen Adaylarının Etkinlik Değerlendirme Stilleri

Bena Gül Peker

ÖZ

Bu çalışma, duygu teorisindeki duygunun bilişsel değerlendirilmesi kavramından yola çıkarak, Türkiye’de öğretmen adaylarının hoşnutluk, amaca uygunluk ve başa çıkma yetisi ile ilgili olarak yaptıkları etkinlik (task) değerlendirmelerini (appraisals) araştırmıştır. Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının bu değerlendirmelerde gösterecekleri olası değerlendirme stillerini (appraisal styles) ortaya çıkarmaktır. Yapılan çalışmadaki etkinlikler, öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersinde katıldıkları ve Nöro Linguistik Programlama (NLP) disiplininden aktarılan teknik, strateji ve teorilerle zenginleştirilmiş etkinliklerdir. Yöntem ve zaman kıyaslaması yapılarak, üç yılı kapsayan bir sürede içinde toplanan veriler, 423 öğretmen adayından anket ve 6 eğitmenden mülakat yoluyla elde edilmiştir. Sonuçlar, değerlendirme stilleri açısından yararlılık, kullanışlılık ve zevk alma kriterlerini ortaya çıkarmıştır. Çalışmada, bu 3 kriterden yola çıkarak öğrenmede bilişsel etkinlik değerlendirme ölçeği önerilmektedir.

 

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yetiştirme, duygu, etkinliklerin bilişsel değerlendirilmesi, etkinlik değerlendirme stilleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.