Genel Ortaöğretim Okullarının Büyüklüğü ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kasım Karakütük, Binali Tunç, Tuncer Bülbül, Güven Özdem, Murat Taşdan, Öner Çelikkaleli, Arslan Bayram

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Tarama modeli kullanılan araştırmada, veriler 2009-2010 öğretim yılında onbeş il merkezindeki genel liselerde görev yapan ve öğrenim gören 6,755 katılımcıdan elde edilmiştir. Veriler “Okul İklimi Algısı Ölçeği” ile 260 okul yöneticisi, 1,084 öğretmen ve 5,411 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada iletişim ve insan ilişkileri, istenmeyen davranışlar ve okula aitlik duygusu okul büyüklüğüne göre farklılaştığı belirlenmiştir. Küçük okullar, iletişim ve insan ilişkileri bakımından, orta büyüklükteki okullar ve büyük okullardan daha üstündürler. Bununla birlikte öğrenci sayısı arttıkça, istenmeyen davranışlarda da artış gözlenmiştir. Benzer olarak, küçük okullarda okula aitlik duygusu, orta büyüklükteki okullar ve büyük okullardan daha yoğun düzeydedir. Araştırmanın sonuçlarına göre okulların küçültülmesi uygun olacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul büyüklüğü, okul iklimi, ortaöğretim okulları, Türkiye

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.