9. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğunu Anlama Düzeyleri

Meral Cansız Aktaş, Zeki Apaydın, Devrim Yaşar Aktaş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, 9. Sınıf öğrencilerin rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğu ile ilgili anlamalarını belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları Ordu ilindeki bir lisede öğrenim görmekte olan 25 dokuzuncu sınıf öğrencisidir. Veriler Vamvakoussi ve Vosniadou’nun (2004) soru seti üzerinde klinik mülakatlar yapılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çoğunluğu için, doğal sayılar kümesi ile ilgili ön bilgilerin, rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğunu anlamada engel teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bunun yanında öğrencilerde verilen bir aralıkta yer alan sayıların, aralığın sınır değerleri ile aynı gösterimde olması gerektiği yönünde görüşlerin hâkim olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

rasyonel sayılar, yoğunluk, kavramsal değişim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.