Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Mahallede Bulunan Bir İlköğretim Okulunda Akademik Başarıyı Düşüren Faktörler Nelerdir?

Aydın Yelgün, İbrahim Karaman

ÖZ

Bu araştırma, Erzurum il merkezinde düşük sosyoekonomik düzeyli ailelerden oluşan bir mahallede bulunan ilköğretim okulunda, akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen unsurları tespit etmek amacıyla, o okulda çalışan bir öğretmen ve Atatürk Üniversitesinden bir öğretim üyesi tarafından, 2011-2012 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak örnek olay, veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma, çalışmanın yapıldığı okuldan iki idareci, sekiz öğretmen, beş veli ve beş öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, düşük sosyoekonomik düzeydeki bir mahallede bulunan okulda, akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen unsurların başında ailelerin sosyoekonomik koşullarının geldiği; daha sonra sırasıyla okulun bulunduğu yerleşim biriminin, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin, okulun fiziki olanaklarının ve okul idarecilerinin bazı özelliklerinin olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik Başarı, İlköğretim Okulu, Düşük Sosyoekonomik Düzey


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2331

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.