Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet ve Akademik Kariyer: Portekiz ve Türkiye İçin Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Maria Maria de Lourdes Machado Taylor, Özlem Altay Özkanlı

ÖZ

Türkiye ve Portekiz’de yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde kız öğrencilerin sayısı büyük oranda artmasına rağmen, kadın akademisyenlerin üst düzey yönetimdeki yüzdesi aynı oranda artmamıştır. Her iki ülkede de kadınlar mesleki alanda farklı birçok sorun ile karşılaşmaktadır. Bu alan araştırmasında, Portekiz ve Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında kadın akademisyenlerin durumu ve düşük temsil oranının nedenleri incelenmektedir. Her iki ülkedeki eğitim istatistikleri, yükseköğretim kurumlarında kadınların hem genel olarak, hem de Fen, Matematik ve Mühendislik alanlarında erkeklerden geride kaldığını göstermektedir. Ayrıca, “mühendislik, fizik ve diğer pozitif bilimlerin” erkek egemen özelliğinin devam edeceğine ve kadınlara daha uygun olduğu düşünülen bazı alanların bulunduğuna ilişkin eğitimde kalıplaşmış bir önyargı halen devam etmektedir. Bu araştırmada akademik kariyer gelişiminde toplumsal cinsiyetin etkisi, kadın ve erkek akademisyenlerin kariyer gelişimlerindeki başlıca farklılıklar karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER

Toplumsal Cinsiyet, Akademik Kariyer, Yükseköğretim, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayırımcılık, Eşitsizlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.