Second Life Ortamında Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Dil Öğretimi Sürecine Katkısı

Çiğdem Bezir, Bahar Baran

ÖZ

Öğretimde üç boyutlu sanal dünyaların kullanılması eğitimcilere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan öğrenciler için eşzamanlı gerçekleşebilecek öğretim sunma olanağı sağlar. Bu ortamda öğrenciler sanal bir kimlik ve beden içerisine girerek gerçek hayatta sınıf ortamında gerçekleşmesi daha zor olan öğretimsel etkinlikleri başarıyla yürütebilirler. Bu araştırmada, Second Life ortamında altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak tasarlanan yabancı dilde öğretim etkinliğinde, öğrenci, öğretmen ve sosyal çevre açısından ortaya çıkan rolleri ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Araştırma grubu, 2010 - 2011 öğretim yılı güz döneminde İzmir’de bulunan iki anadolu lisesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından belirlenmiştir. Her okuldan altışar öğrencinin katılımıyla toplam 12 öğrenci ile etkinlik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Görüşme, gözlem ve günlük tutma yoluyla veri toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, Second Life ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin yabancı dil öğretimi için nasıl tasarlandığı ayrıntılı olarak sunulmuştur. Second Life ortamında kullanılan altı şapkalı düşünme tekniği sayesinde, öğrenciler kendilerine verilen şapka türüne göre aktif olarak düşünme süreci yaşamışlar ve bir düşünceyi savunmak için güçlü kanıtlar elde etmenin yollarını araştırmışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Çok kullanıcılı sanal ortamlar, Second Life, yabancı dil eğitimi, altı şapkalı düşünme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.