Kimya Eğitimi İçin Açıklayıcı Bir Yapı: İki Dünya Modeli

Bülent Pekdağ, Jean-François Le Maréchal

ÖZ

Bu çalışma, kimyasal kavramlar veya fenomenler hakkında öğrencilerin ne düşündüklerini tespit etmede ve anlamada kimya öğretmenlerine, eğitimcilerine ve araştırmacılarına faydalı olacak açıklayıcı bir yapıyı —“iki dünya modelini”— tanıtmaktadır. Bu çalışma kapsamında, iki dünya modelinin tanıtımı için kimyasal reaksiyon kavramı örnek olarak seçilmiştir. Bu kavramı konu alan önceki çalışmalardan farklı olarak, 15-16 yaşındaki 94 öğrencinin kimyasal reaksiyon kavramını nasıl tanımladıkları iki dünya modeli kullanılarak ortaya konmuştur. Kimyasal reaksiyon kavramı hakkında öğrencilerin anlam oluşturmaları iki farklı durumda incelenmiştir. Birinci durum içerisinde, öğrenci çiftleri esterleşme reaksiyonunu konu alan kısa bir video izlediler ve öğrenci tartışmalarına imkân veren 6 soruya cevap verdiler. Diğer durum içerisinde öğrenciler aynı esterleşme reaksiyonunu konu alan bir laboratuvar çalışması gerçekleştirdiler ve bir dizi soruya cevap verdiler. Her iki durum içerisinde, kimyasal reaksiyon kavramını ortaya koyan öğrenci argümanları karşılaştırıldı. Video izleyen öğrencilerin argümanları algılama dünyası ile ilişkili iken, laboratuar çalışması yapan öğrencilerin argümanları ise algılama ve yeniden yapılandırılmış dünya arasındaki ilişkiler üzerine kuruluydu. Elde edilen sonuçlar ışığında bu araştırma, kimya öğretmenlerine, eğitimcilerine ve araştırmacılara faydalı olacak öneriler içermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya eğitimi, iki dünya modeli, kimyasal reaksiyon, video, laboratuvar çalışması.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.