Biyoloji Eğitimi Alanı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimin Doğasına İlişkin Disipline Bağımlı Anlayışları

Mustafa Serdar Köksal

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmenliği bölümünde yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin anlayışlarını araştırmaktır. Araştırma bir durum çalışması olup, 4 yüksek lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada, “tanımlar anketi” ve “VNOS-C”, veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin “ değişebilirlik”, “tarafsızlık”, “bilimsel bilginin, sosyal ve kültürel yapı içinde gelişimi”, “hipotez, teori ve kanun arasındaki hiyerarşik ilişki”, “bilimin tanımı” ve “bilimde hayal gücü ve yaratıcılığın yeri” boyutlarına ilişkin yanlış anlayışlara sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca katılımcılar, disipline özgü anlayışlar sergilemişlerdir. Bu makalede, araştırmanın sonuçları tartışılacak, sınırlılıklar ve önemli noktalar, daha sonraki araştırmalar için açıklanacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilimin doğası, biyoloji eğitimi, yüksek lisans seviyesi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.