FeTeMM Eğitimi ve Alan Öğretmeni Eğitimine Yansımaları

M. Sencer Corlu, Robert M. Capraro, Mary M. Capraro

ÖZ

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) ülkemizin uluslararası ölçekte rekabet gücünün korunabilmesi için stratejik öneme sahiptir. Bu alanlarda uzmanlaşacak insan gücünü yetiştirmesi beklenen öğretmenlerimizin çağın gereklerine uygun şekilde eğitilmedikleri konusunda yoğun eleştiriler vardır. Bu makale ile FeTeMM eğitiminin kuramsal bir çerçeve etrafında tanıtılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak bütünleşik müfredat ve öğretmenlik bilgisi alanlarında ülkemizde ve dünyada yapılmış araştırmalar ile süregelen eğitim reform girişimleri incelenmiştir. Kavramlaştırılan modelin bir çıktısı olan fen ve matematik arasındaki etkileşime yoğunlaşıldığında, öğretmenlerimizin sadece uzman oldukları alanda öğretmenlik bilgisine sahip olmalarının ülkemizin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmede yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

FeTeMM eğitimi, bütünleşik öğretmenlik bilgisi, matematiksel fen eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.