Başarı Yönelimleri ile Kararlılık Arasındaki İlişkiler

Ahmet Akın, Serhat Arslan

ÖZ

Bu araştırmada başarı yönelimleri ile kararlılık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma 509 üniversite öğrencisinde üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara 2X2 Başarı Yönelimleri Ölçeği ile Kararlılık Ölçeği uygulanmıştır. Başarı yönelimleri ile kararlılık arasındaki ilişkiler korelasyon ve çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Korelasyon ve regresyon sonuçları öğrenme-kaçınma, performans-yaklaşma/kaçınma alt boyutlarının kararlılık ile negatif, öğrenme-yaklaşma boyutunun ise pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular litaretür doğrultusunda tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Başarı yönelimleri, Kararlılık, Çoklu regresyon analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2125

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.