Web Ontoloji Dili (OWL) Yoluyla Gelişimsel Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Eğitsel Etkinlik Keşif Sistemi

Duygu Çelik, Atilla Elçi, Necati İnan, Eray Elverici, Alev Elçi

ÖZ

Günümüzde, yaygın gelişimsel bozukluğa sahip bireylerin topluma kazandırılmasıyla ilgilenen kurumlar veya uzman eğitim kadrosu, uzun araştırmalar sonunda titizlikle seçtikleri eğitsel metotlarla yaşanılan sıkıntıları aza indirgemeye çalışmaktadırlar. Ancak, pek çok nedenden ötürü, bu kuruluşlara gidemeyen birey yakınları, uygun eğitimi evde vermeye çalışmaktadır. Bu eğitimler sırasında, kullanabilecekleri eğitsel metodu seçerken, internet veya ilgili yazılımlar en sık başvurdukları yöntemlerdendir. Ne var ki şu an statik tabanda sözdizimsel arama yapabilen günümüz internet veya ilgili yazılımları, bireyin ihtiyacına yönelik anlamsal tabanda hizmet/eğitsel aktivite taramalarında istenilen sonucu vermekte yetersiz kalabilmektedir.

Bu makalede, anlamsal tabanda çalışabilen ve anne-babaların, okul öncesi eğitimcilerin, uzman eğitmenlerin veya ilgili alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ya da konuyla ilgilenen tüm bireylerin yararlanmaları için tasarlanmış eğitsel metot önermesi yapabilen, yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin gelişimine uygun Etmen-tabanlı Eğitsel Etkinlik Keşif Sistemi mimarisi sunulmaktadır. Bu sistemin bilgi tabanı OWL (Web Ontology Language) dili kullanılarak geliştirilmiş, yaygın gelişimsel bozukluklar alanına yönelik tüm kavramlar, özellikler ve bunlar arasındaki anlamsal bağlamdaki ilişkileri ontoloji yoluyla tanımlandırılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm, Rett Sendromu, Atipik Otizm, Asperger, Dezintegratif, Ontoloji, Anlamsal Web, Anlamsal Arama Sistemleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.