Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Öğretim Yoluyla Öğrencilerin Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Kavramlarının Geliştirilmesi

Eren Ceylan, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışma, kavramsal değişime dayalı öğretim yönteminin kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin kimyasal reaksiyonlar ve enerji konularındaki kavramları anlamalarına ve öğrencilerin kimyaya karşı olan tutumlarına etkisini geleneksel kimya öğretim yöntemi ile karşılaştırarak incelemek için tasarlanmıştır. Gruplardan bir tanesi kontrol grubu olarak tanımlanmış ve bu gruba geleneksel öğretim yöntemi uygulanmış, diğer grup ise deneysel grup olarak tanımlanmış ve bu grupta kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretim yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlar kavramsal değişim yaklaşımı kullanılan öğrencilerin, kimyasal reaksiyonlar ve enerji kavramlarını, geleneksel kimya anlatımı kullanılan gruba göre daha iyi anladıklarını göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar öğrencilerin kimyaya karşı tutumlarına göre değerlendirildiğinde, kavramsal değişim yaklaşımı kullanılan grubun son-test ortalaması ile geleneksel kimya anlatımı kullanılan grubun son-test ortalaması arasında, kavramsal değişim yaklaşımı kullanılan grubun lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.   

ANAHTAR KELİMELER

Kavramsaldeğişimyaklaşımı,kimyasalreaksiyonlarve enerjikavramları, kavram yanılgıları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.