Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını Geliştirme Amaçlı Bir Çalışma*

Yasemin Esen

ÖZ

Bu çalışma, öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir duyarlılığa sahip olmaları, bunun için de öncelikle öğretmen yetiştiren kurumlarda bu duyarlılığı kazandıracak politika ve uygulamaların olması gerekliliğinden yola çıkmıştır. Araştırmacı, Türkiye’de öğretmen yetiştiren fakültelerin lisans programlarında toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirmeye yönelik derslerin olmayışından hareketle, bir lisans dersinin içeriğini bu çerçevede düzenlemiştir. Araştırmacı, katılımcıların toplumsal cinsiyete ilişkin bilgi ve duyarlılık düzeylerini belirleyerek, toplumsal cinsiyet konularına odaklanan bir lisans dersinin etkilerini analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla katılımcılara açık uçlu sorular yöneltilmiş, yanıtlar üzerinde betimsel bir içerik analizi uygulanmıştır. Toplumsal cinsiyet konusundaki sistematik bir çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının geleneksel değer yargılarını sorgulamaya başladıkları, kendi yaşamlarından başlayan bir değişim/dönüşüm motivasyonu kazandıkları görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve farkındalığı, öğretmen eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.