Üniversite Düzeyinde Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarını Anlamak: Türk ve Amerikalı Öğretim Üyelerinin Algıları

Evrim Üstünlüoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, teknoloji ve toplumdaki değişimlerle birlikte beklentileri ve ihtiyaçları değişen üniversite düzeyindeki öğrencilerin problemli davranışlarını, bu davranışlarla başa çıkma yollarını ve bu davranışların kaynaklarına yönelik olarak öğretim üyelerinin algılamalarını araştırmaktır. Araştırmaya, bir Amerikan ve bir Türk üniversitesinden toplam 38 öğretim üyesi katılmış, veriler, mülakat ve gözlem tekniği ile toplanmıştır. Sonuçlar, öğretim üyelerinin en çok karşılaştıkları olumsuz öğrenci davranışlarının; cep telefonu kullanmak, arkadaşlarla konuşmak, derse karşı ilgisizlik, derse katılmamak ve derse geç kalmak davranışları olduğunu göstermiştir. Öğretim üyeleri, bu tür olumsuz davranışlarla başa çıkma yolu olarak genellikle sözel uyarı ve kendi beklentilerini açık şekilde belirtme stratejilerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretim üyeleri, olumsuz davranışların kaynağının öğrenci ve aileleri olduğunu belirtmekle birlikte Amerikalı öğretim üyeleri, olumsuz davranışların, öğretim üyelerinden kaynaklanmış olabileceğini vurgulamışlardır. 

ANAHTAR KELİMELER

Problemli davranışlar, başa çıkma yolları, olumsuz davranışların kaynağı, üniversite düzeyi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.