Türkiye'de Yükseköğretimin Fiyatı ve Getiri Oranı: Hukuk Fakültesi Örneği

Filiz Gölpek

ÖZ

Yükseköğretim hizmetinin bireyler ve toplum açısından önemli faydalar yaratması aşırı talebe yol açmıştır. Bu durum, fiyatı sıfır veya çok düşük olan bir malın veya hizmetin talebinin marjinal faydası sıfır veya sıfıra çok yakın oluncaya kadar artacağı biçimindeki basit bir iktisat kuralıyla ilişkilidir. Ancak, eğitim arz ve talebinin, ekonomi kuramında yer alan arz-talep ve fiyat dengesine göre belirlenmesi de zor görünmektedir. Yatırım kararı, ileride elde edileceği umulan gelir, yatırımın maliyeti ve piyasa faiz oranı olmak üzere üç unsurun karşılıklı etkisine bağlıdır. Yatırım niteliği taşıyan yükseköğretim de bu üç unsurdan etkilenmektedir. Çalışmada, Türkiye’de hukuk fakültesi örneği çerçevesinde, bu üç unsurun karşılıklı etkisiyle yükseköğretimin fiyatı, bu fiyata bağlı olarak da bireyin yükseköğretim talebi analiz edilmiştir. Sonuç kısmında, yükseköğretim fiyatının 1’den önemli derecede küçük olduğu, bunun da yükseköğretim talebini arttığı ifade edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim talebi, Yükseköğretimin fiyatı, Yükseköğretimin getirileri, Yükseköğretimde kamu finansmanı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1857

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.