Öğrencilerin Fikirlerini Takip Etme: Nereye Kadar?

Recai Akkuş

ÖZ

Bu makalenin amacı, şu iki soruya cevap aramaktır: Bir öğretmen problem çözme sürecinde öğrencilerin alternatif fikirlerini takip ederken neler olur? Problem çözme sürecini öğrencilere bırakmanın limiti nedir? On beş yıllık öğretmenlik tecrübesi olan bir öğretmen, profesyonel bir gelişim programı çerçevesinde pedagojisini argüman-tabanlı yaklaşıma göre değiştirmeye çalışmıştır. Bu makale, “reel sayılar ünitesinin” işlenişi sırasında kaydedilen videolardan seçilen bir dersten anlık bir fotoğrafı yansıtmaktadır. Veriler, temelleri karşılıklı etkileşim yaratma, problem çözme sürecini kontrol etme ve bağlantı kurma üzerine kurulu bir gözlem matrisi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, geleneksel öğretim yöntemindeki “güvenli bölgesi”nden kaynaklı olarak, öğrencilerin kendi problem çözme süreçlerini oluşturmalarına ve matematiksel anlamalarını açıklamalarına izin verme konusunda öğretmenin ikilemde kaldığını göstermiştir. Pedagoji değişiminde bu tür bir ikilem matematiği sadece algoritma olarak gören bakış açısından, matematiği insan ürünü olarak gören bir bakış açısına geçiş sürecini engellemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen değişimi, öğrenme, matematikte problem çözme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.