Kimyadaki Laboratuvar Aktivitesi Kontrolünün Kimyacı Görüşleri ile İncelenmesi

Zeki Bayram, Claudine Larcher

ÖZ

Kontrol kavramı, bütün sonlandırılmış aktivitelerde merkezi öneme sahiptir. Aktivitenin kontrol eksikliği, aktivitenin düzenlenmesi işlevini sağlama kapasitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kimya eğitimindeki “olası kontrol öğreniminin” tespit edilebilmesine yardımcı olabilecek göstergelerin ortaya çıkartılmasıdır. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemini, laboratuvar çalışmalarında tecrübeli oldukları bilinen ve meslektaşlarının tavsiyesiyle seçilen 7 araştırmacı kimyacı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, bu kimyacılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla sağlanmış ve analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular beş başlık altında toplanmıştır: Aktivitenin kontrolünün özellikleri, kontrol esnasında kimyacıların karşılaştıkları üç farklı durum, laboratuvar aktiviteleri esnasında kontrol edilen deney elemanları, aktivitenin kontrolü için kullanılan bilişsel kaynaklar ve kontrol öğretimi ile ilgili tespitler. Elde edilen bu bulgular, hem kimya eğitimindeki kontrol öğretiminin yerinin tespit edilebilmesine, hem de yeni kimya öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya laboratuvarı, aktivite, aksiyon, kontrol, özkontrol, bilgi tipleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.