İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Sorgulama Becerileri ve Öğrenci Bilgileri

Dilek Tanışlı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının klinik görüşme görevlerini hazırlayabilme, sorgulayabilme ve sorguladıkları öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilme ve yorumlayabilme becerilerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıfa devam eden 39 öğretmen adayıdır. Çalışmada adayların bir ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde kullandıkları sorgulama stratejileri ile adayların bu öğrencilerin matematiksel düşüncelerine ilişkin bilgileri araştırılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme dökümleri, klinik görüşme video kayıtları, öğrencilere ilişkin hazırlanan raporlar ve adayların tuttukları günlüklerdir. Veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda adayların soru hazırlama ve sorgulama becerilerinin ve buna bağlı olarak da öğrenci bilgi edinimlerinin genel olarak yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Ancak bu çalışma sonucunda adayların matematik öğrenimi ve öğretimine ilişkin düşüncelerinde ve inançlarında büyük değişimler olduğu da gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Pedagojik alan bilgisi, sorgulama stratejileri, klinik görüşme, öğrenci bilgisi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.