Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Bilgi Düzeyleri ve Bilgi İçselleştirme Süreçleri

Mustafa Levent İnce, Deniz Hünük

ÖZ

Bu çalışmanın amaçları, MEB tarafından bulundukları illerde diğer öğretmenlere alanlarındaki güncel gelişmeler konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmaları için görevlendirilmiş, deneyimli (koordinatör formatör) beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk (SFU) bilgi düzeylerini belirlemek ve a) bilgi düzeyi yüksek ve derslerinde bunları kullananlar, b) bilgi düzeyi yüksek ama derslerinde bunları kullanmayanlar, c) bilgisi hatalar içerenler ve d) bilgisi yetersiz olanların SFU bilgi içselleştirme süreçlerini incelemektir. Yaş ortalamaları 38.3 (SS=5.4) yıl ve kıdem ortalamaları 14.6 (SS=5.3) yıl olan 79 deneyimli öğretmene “SFU Bilgi Testi“ ve “SFU Bilgi ve Öğretme Yeterliği Özdeğerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. Daha sonra öğretmenler bilgi düzeylerine göre çalışma amacı içindeki dört gruptan birine yerleştirilmişlerdir. Her gruptan rasgele örneklem yolu ile seçilmiş 5 veya 6 öğretmen (toplam 22 öğretmen) ile her grupla ayrı olmak üzere dört odak grup görüşmesi yapılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin SFU bilgi düzeylerinin büyük ölçüde yetersiz olduğu, bu öğretmenlerin bilgi düzeyi ve yaşadıkları bilgi içselleştirme süreçleri açısından kendi aralarında önemli farklılıkları olduğu saptanmıştır. Gelecekte düzenlenecek mesleki gelişim programlarında, öğretmenlerin SFU bilgileri açısından gruplara özgü ortaya çıkan ihtiyaçlarına odaklanılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk, alan bilgisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.