Türk ve Alman Matematik Öğretmenlerinin Değerlerinin Karşılaştırılması: Cinsiyet Perspektifi

Yüksel Dede

ÖZ

Bu çalışma, “Türkiye ve Almanya’da Matematik Öğretiminde Değerler" adlı projeden elde edilen verilere dayanmaktadır ve matematik öğretmenlerinin değerlerinin üzerinde cinsiyetin ve milliyetin etkisinin olup olmadığını incelemiştir. Çalışma, nicel yönteme dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın katılımcıları, 33 Türk ve 27 Alman matematik öğretmenidir. Analizler, betimsel ve yordayıcı istatistikleri içermektedir. Etki büyüklüğü değerleri de hesaplanmıştır. Sonuçlar, (1) cinsiyet ve milliyet grupları arasındaki etkileşim etkisinin anlamlı olmadığını; (2) cinsiyet için temel etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ve (3) milliyet için temel etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik, değerler, cinsiyet, milliyet, Türk ve Alman matematik öğretmenleri, karşılaştırma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.