Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP)ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Yaratıcılıkları Üzerindeki Etkisi

Uğur Sak

ÖZ

Bu makalede Üstün Yetenekliler Eğitim Programları modeli (ÜYEP) ve programın üstün yetenekli öğrencilerin matematiksel yaratıcılıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. ÜYEP, üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerine yönelik üniversite tabanlı, altı bileşenli bir programdır. Programın etkisi, tek grup öntest-sontest araştırma tasarımı kullanılarak incelenmiştir. Araştırma grubunu, ÜYEP tanılama sistemi ile matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün yetenekli olarak tanılanan ve 6. ve 7. sınıflara devam eden 102 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma, ÜYEP bahar ve yaz dönemlerini kapsamış, öğrenciler bu süreçte ÜYEP modeline göre matematik eğitimi almışlardır. Araştırma, ÜYEP matematik eğitiminin öğrencilerin matematik alanında akıcı düşünme, esnek düşünme ve yaratıcı düşünme yetenekleri üzerinde orta ve yüksek düzeyde etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi, yaratıcılık eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.