Öteleme Dönüşümünün Dinamik Geometri Ortamında Öğrenimi

Hüseyin Bahadır Yanık

ÖZ

Dinamik öğrenme ortamları, matematiksel kavramların keşfedilmesi ve incelenmesi açısından öğrencilere birçok fırsatlar tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı, GeoGebra dinamik programının eğitimsel bir araç olarak kullanıldığı bir ortamda 4 ilköğretim matematik öğretmen adayının öteleme kavramının gelişiminin incelenmesidir. Bireysel öğretim deneyi metodu kullanılarak öğretmen adaylarının öteleme dönüşümü üzerine gelişimleri incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmuştur: (1) yarı-yapılandırılmış klinik görüşmeler; (2) öğretim deneyleri ve (3) geriye dönük yarı-yapılandırılmış klinik görüşmelerin ve öğretim deneylerinin analizi. Çalışmanın bulguları, dinamik geometri programının öğretmen adaylarının öteleme kavramının gelişimini desteklediğini göstermiştir. Özellikle, programın sürükleme ve ölçme özelliklerinin öğretmen adaylarının öteleme kavramının özelliklerini keşfetmelerine, matematiksel varsayımlarda bulunmalarına, çeşitli yöntemler kullanmalarına ve yeni bilgiler oluşturmalarına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öteleme Dönüşümü, Teknoloji, GeoGebra, Öğretmen Adayları, Öğretmen Eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.