Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Yordayıcısı Olarak Beş Faktör Kişilik Özelliği

Zümra Özyeşil

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, beş faktör kişilik özelliklerinin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığının saptanmasıdır. Araştırmaya toplam 580 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 313’ü kız ve 267’si erkek öğrencidir. Araştırma verileri Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarz Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre beş faktör kişilik özellikleri (nevrotizm, dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk) bütün olarak sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarını (öfke-içte, öfke-dışa ve öfke kontrol) anlamlı düzeyde yordadığı anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Beş faktör kişilik özelliği, sürekli öfke, ifade tarzları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.