Özel İşletmelerin Kamusal Eğitime Katkı Yapma Nedenleri

Yaşar Kondakçı, Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret, Filiz Keser Aschenberger

ÖZ

Bu çalışmanın amacı özel işletmelerin kamusal eğitime yaptıkları katkıların nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak, kamusal eğitime katkı yapmış 13 özel işletmenin üst düzey yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar özel işletmelerin yaptıkları katkıların örgütsel stratejik yönelimler ya da ticari değerler çerçevesinde şekillenmediğini göstermiştir. İncelenen özel işletmelerin yaptıkları katkıların temelinde Batı’da hâkim olan yönelimlerden farklı olarak, daha çok kültürel değerlerle şekillenen hayırseverlik yönelimlerinin olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre eğitimin toplumsal gelişime katkı sağlayacağı, bunun da uzun vadede kendi kurumlarına bir katkı getireceği inancı çalışmaya katılan özel işletmeleri eğitime katkı yapmaya yönelten temel etmendir.

ANAHTAR KELİMELER

Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu, Eğitim Yönetimi, Eğitim Finansmanı, Hayırseverlik, Devlet Tarafından Verilen Eğitim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.