Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ile ilgili Beklentilerini Belirleme

Ayse Yalçın Çelik, Oktay Bektaş, Nilgün Demirci Celep, Zübeyde Demet Kırbulut, Ayla Çetin Dindar, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Fen Beklenti Anketini (FBA) kullanarak bağımsız, tutarlı, kavramsal, gerçek hayatla ilişkili, matematiğe dayalı, çaba göstererek öğrenme hakkında biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının beklentilerini incelemek ve anket cevaplarına göre seçilen öğretmen adayları ile mülakat yapmaktı. FBA bir devlet üniversitesindeki 121 öğretmen adayına uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunun bağımsız ve gerçek hayatla ilişkili öğrenme boyutlarında gelişmiş öğrenme görüşüne sahip olduğu, diğer boyutlarda ise yetersiz öğrenme görüşüne sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, öğretmen eğitimcileri öğretmen adaylarının ne tür öğrenme görüşüne sahip olduklarını belirleyerek yetersiz öğrenme görüşüne sahip olanların gelişimine katkıda bulunabilirler.

ANAHTAR KELİMELER

Beklenti, Öğretmen Adayları, Öğretmen Eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1526

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.