DINA Model Parametreleri Kullanılarak Tahminlenen Madde Ayırıcılık İndekslerinin İncelenmesi

Oğuz Tahsin Başokçu

ÖZ

Bu araştırmada, DINA model parametreleri kullanılarak elde edilen madde ayırıcılık indeksinin evrenden çekilen aynı büyüklükteki alt örneklemlerden ve örneklem büyüklüğünden nasıl etkilendiği incelenmiştir. DINA model, testi alan bireylerin bir maddeyi doğru yanıtlamak için gerekli olan niteliklere sahip olup olmadıklarını belirleyen bir örtük sınıf analizidir. Model, öğrenci yeteneğini test toplam puanından bağımsız olarak kategorik bir değişken şeklinde hesaplamakta ve öğrencinin ait olduğu örtük sınıfı belirlemektedir. Bu nedenle modele ilişkin madde ayrıcılık parametresi geleneksel madde analizi yöntemlerinden farklı bir nitelik taşımaktadır. Araştırmanın amacı, DINA modelin pratik kullanımlarını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için DINA modelin yapısı göz önüne alınarak geliştirilen bir testte, modele ilişkin parametrelerle hesaplanan madde ayırıcılık indeksinin örneklem büyüklüğü ve değişikliğinden nasıl etkilendiği ve geleneksel yöntemler ve DINA modele ait sonuçlar arasındaki farklılıkların ve ortak noktaların ne olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilişsel Tanı Modelleri, DINA model, test geliştirme, madde ayırıcılık indeksi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.