Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Elif Sazak Pınar, Bülbin Sucuoğlu, Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı

ÖZ

Bu çalışmada sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sosyal beceri öğretimine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin okuttukları sınıf düzeyleri ile mezun oldukları program türlerinin sosyal beceri öğretimine ilişkin bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Bolu İli'nde, sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan 172 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmen Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Beceri Öğretimi Bilgi Testi (SBÖBT) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal beceri öğretimine ve sosyal beceri öğretim teknikleri olan model olma, prova etme ve ödüllendirmeye ilişkin bilgilerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin okuttukları sınıf düzeyi ile mezun oldukları program türünün sosyal beceri öğretimine ilişkin bilgi düzeyleri üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal beceri öğretimi bilgi düzeyi, genel eğitim sınıfı öğretmeni, kaynaştırma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.