Adaptasyon ve Doğal Seçilim Konusunda Geliştirilen Rehber Materyallerin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Alternatif Kavramlarının Giderilmesine Etkisi

Hasan Bakırcı, Muammer Çalık

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, adaptasyon ve doğal seçilim konusunda geliştirilen rehber materyallerin sekizinci sınıf öğrencilerinin alternatif kavramlarının giderilmesine olan etkisini incelemektir. Araştırma 2009-2010 öğretim yılında 31 sekizinci sınıf öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmada ilk olarak alan yazındaki çalışmalar incelenerek öğrencilerin konu ile ilgili kavramsal problemleri ortaya çıkartılmıştır. Adaptasyon ve Doğal Seçilim Kavram Testi öğrencilere, uygulamadan bir hafta önce ön test, uygulamadan hemen sonra son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın etkililiğini ortaya çıkarmak için aynı test, son testten iki ay sonra kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Ön test, son test ve kalıcılık testi aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 15.00TM programına aktarılarak, bu verilerle tanımlayıcı istatistik ve çoklu karşılaştırma (post-hoc) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, adaptasyon ve doğal seçilim konusuna yönelik geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerde kavramsal değişimi gerçekleştirmede etkili olduğu ve öğrencilerdeki alternatif kavramları büyük oranda giderdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Alternatif kavramlar, adaptasyon, doğal seçilim, rehber materyal

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.