İlköğretim Okulu Öğretmen Adaylarının Ahlak ve Ahlak Eğitimi Algıları ve Tanımları

Yeliz Temli, Derya Şen, Hanife Akar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ahlak ve ahlak eğitimini nasıl tanımladıklarını belirlemek, hizmet öncesi eğitimlerini öğretmenlik hayatlarında ahlak eğitimine değinmek için ne derece yeterli gördüklerini değerlendirmek ve öğrencilerin ahlak gelişimlerine nasıl katkı sağlamayı planladıklarını belirlemektir. Bu tarama çalışmasına, 84 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Tarama yöntemi kullanılarak veriler toplanmış ve içerik analizi yapılmıştır. Katılımcılar ahlakı, dürüstlük, saygılı olma ve sosyal kurallar gibi başlıklar altında evrensel değerlere atıfta bulunarak açıklamışlardır. Ahlak eğitiminde öncelikli sorumluluğun ailelere ait olduğunu vurgulayan katılımcılar, öğretmenlerin rolünün ancak ailede verilen eğitimin destekleyicisi olabilmek olduğunu belirtmişlerdir. Sosyal çevre ve medyanın olumsuz etkisini eleştiren katılımcılar, Sınıf Yönetimi ve Gelişim ve Öğrenme derslerinde kullanılacak örnek olay çalışmalarının, ahlak eğitimine değinmek için etkili bir yol olacağını belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Ahlak eğitimi, ahlak, öğretmen eğitimi, öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.