Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I: “Türk Tarih Tezi” Öncesi Dönem (1923-1931)

Erdal Aslan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Atatürk dönemi tarih eğitiminin birinci evresi olan “Türk Tarih Tezi Öncesi Dönemi”ni incelemektir. Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın kazanılmasından sonra eğitim sistemi ve öğretim programları yeni devletin hedeflerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Programlar ile ilgili düzenlemeler içerisinde, kimlik duygusunun ve vatandaşlık bilincinin oluşumuna olan katkısı nedeniyle, tarih eğitimine özel bir önem verilmiştir. Cumhuriyet ile bağdaşmayan ve Osmanlı rejimini temsil eden konular tarih programlarından çıkarılmış ve yerine Cumhuriyet’i temsil eden, onun amaçlarının gerçekleştirilmesini destekleyecek içerikte yeni konular eklenmiştir. Tarih müfredatları, “Hanedan Ailesi” ve “İslam Tarihi” yerine “Türk Medeniyeti Tarihi” merkez alınarak yeniden oluşturulmuştur. Bu araştırmada 1923-1931 yılları arası dönemin tarih eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müfredatlarında yer alan tarih programları ve ilgili yayınlar üzerinden kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Tarih Eğitimi, Atatürk ve Tarih Eğitimi, Tarih Müfredatları, Ders Kitapları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.