Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi

İsmail Karakaya, Ömer Kutlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, 2009 yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) içerisindeki Türkçe Alt testlerinin öğrencilerin cinsiyetine ve okul türlerine madde yanlılığı gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda testler içerisindeki maddelerin değişen madde fonksiyonlarını belirlemek için Mantel-Haenszel (MH) ve Lojistik Regresyon (LR) yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma;  6922 (3620erkek,  3302kız) 6. sınıf,  6360 (3290 erkek,  3070kız) 7. sınıf ve 9374 (4290 erkek ve 5084 kız) 8. sınıf olmak üzere toplam 22656 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada cinsiyet değişkenine göre;  a) 6. sınıfta B ve C düzeyinde hiçbir madde de DMF’ye rastlanmamıştır, b) 7. sınıfta MH tekniğine göre 2 madde, LR tekniğine göre 1 madde, c) 8. sınıfta MH tekniğine göre 5 madde, LR tekniğine göre ise 3 madde de DMF’ye rastlanmıştır. Okul değişkenine göre; 6. sınıfta MH tekniğine göre 7 madde, LR tekniğine göre 5 madde, 7. sınıfta MH tekniğine göre 2, LR tekniğine göre 1 madde ve 8. sınıfta MH tekniğine göre 2 madde DMF’na sahip olduğu görülmüştür. Uzman görüşleri doğrultusunda DMF içeren maddeler arasından yalnızca bir tanesinin madde yanlılığı oluşturduğu, diğer maddelerin ise cinsiyete ve okul türüne göre madde yanlılığı oluşturmadığı, gruplar arasındaki farkın madde etkisinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Değişen Madde Fonksiyonu, Madde Yanlılığı, Lojistik Regresyon, Mantel-Haenszel

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.