Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Programında Vurgulanan Öğrenci Rolleri Üzerine Fark Ettikleri Noktalar: Video Örnek Olay Kullanımı

Aslıhan Osmanoğlu, Mine Işıksal, Yusuf Koç

ÖZ

Bu nitel çalışmanın amacı, öğretmen eğitiminde video örnek olay kullanımı neticesinde, matematik öğretmen adaylarının ilköğretim matematik programında vurgulanan öğrenci rolleri üzerine fark ettikleri noktaları incelemektir. Çalışmada teorik çerçeve olarak van Es ve Sherin (2002) tarafından geliştirilmiş olan Fark Etme Teorisi’nden yararlanılmıştır. Veriler, büyük bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 15 son sınıf matematik öğretmen adayından yazılı yansıtıcı görüşler ve mülakatlar neticesinde toplanmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının gerçek matematik sınıf ortamlarını analiz etme şansı yakaladıklarında, ilköğretim matematik programında vurgulanan öğrenci rollerine yönelik çeşitli noktaları fark edebildiklerini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim matematik programı, öğrenci rolleri, Fark Etme Teorisi, video örnek olayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.