İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri ve Kavrama-Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi

Turan Temur, Cihan Caner Aksoy, Hasan Tabak

ÖZ

İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri, kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisini test etmeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma Kütahya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının birinci sınıf öğrencileriyle (n=412) yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tercih ettikleri kalem tutma şeklinin baş, işaret ve orta parmakla desteklenen tutuş şekli olduğu, yazma hata puanı ile kavrama ve sıkıştırma kuvveti arasında düşük negatif düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra yazma hızı ile kavrama kuvveti arasında düşük pozitif düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Kalem tutma biçimleri, kavrama ve sıkıştırma kuvveti, yazma hızı ve hatası, ilköğretim birinci sınıf öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.