Arkadaşlık ve Romantik İlişkilerinde Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Çatışmalar ve Kullandıkları Çatışma Çözme Stratejileri

Sibel Dinçyürek, Yeliz Akıntuğ, Müge Beidoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin arkadaş ve romantik partnerleri ile yaşadıkları ana çatışma konularını belirlemek ve kullandıkları çatışma çözme stratejilerinin ilişki türüne göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu çalışmanın örneklemi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) bölümünde okumakta olan gönüllü 19 lisans öğrencisinden oluşmuştur. Veriler, yapılandırılmamış anı yazımı yöntemi ile toplanmıştır. İki hafta boyunca tutulan anılar, içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu çalışmanın ilk amacına ilişkin olarak, arkadaş ile yaşanılan çatışmalarda en yüksek oranda akademik anlaşmazlık; romantic partner ile kıskançlık ana çatışma konusu olarak bulunmuştur. İkinci amaca ilişkin olarak ise, olumlu çatışma çözümleme stratejilerinin romantik partnerle yaşanan çatışmalarda sıklıkla kullanıldığı bulunmuştur. Bulgular, çatışma çözme ve sosyal değişim kuramları bağlamında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çatışma, çatışma çözümleme stratejileri, geç ergenlik, ilişki türleri ve sosyal değişim teorisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.