Tamsayıların Anlaşılmasında Öğretmenin İmgelemeyi Desteklemedeki Rolü

Didem Akyüz, Michelle Stephan, Juli K. Dixon

ÖZ

Bu çalışma, yedinci sınıf matematik öğrencilerinin tamsayı kavramı ve işlemlerini daha iyi anlayabilmeleri için yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Çalışmada özellikle uzman bir öğretmenin öğrencilerin yeni matematiksel kavramları anlamalarında geriye dönük olarak kullanabilecekleri mantıklı imgelemeyi geliştirmelerindeki rolü araştırılmıştır. Çalışmada Toulmin tartışma modeli öğrencilerin oluşturdukları imgelerin tüm sınıf tarafından kabul edilip ortak olarak kullanılıp kullanılmadığını analiz etmek amacıyla kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmenin kullanmış olduğu yöntemlerin öğrencilerin tamsayı problemlerini anlaması ve doğru çözmesinde olduğu kadar, fikirlerini iletmede de etkili olan imgelemelerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermiştir

ANAHTAR KELİMELER

İmgeleme, öğretmen eğitimi, matematik eğitimi, öğretmen uygulamaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.