İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Problem Türlerinin Belirlenmesi

Zeynep Medine Özmen, Duygu Taşkın, Bülent Güven

ÖZ

Bu çalışma ile matematik öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi ve kullanılan problem türlerinin öğretmenlere bağlı olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan literatür çalışması sonucunda problemler sunuş, içerik ve çözüm olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılmıştır. Bu problem yapılarını detaylandırmak ve öğretmenlerin kullandıkları problem türlerini belirlemek amacıyla Trabzon İli içerisinden seçilen 4 ilköğretim matematik öğretmeninin dersleri bir ay süreyle izlenmiştir. Gözlemler yardımıyla belirtilen problem yapılarına yönelik alt kategoriler oluşturulmuştur. Sunuş açısından öğretmenlerin daha çok sözel, kısa ve çok sayısal veri içermeyen problemleri tercih ettikleri görülmüştür. İçerik açısından ilgisiz ve eksik veri içermeyen, müfredata bağımlı ve rutin problemlerin baskın olduğu ortaya çıkarken; çözüm yapısında ise en çok kolay ve bol işlem içermeyen problem türleri tercih edilmektedir.Her ne kadar öğretmenlerin yetiştirmesi gereken bir müfredat ve sistem gereği yapılan bir seviye belirleme sınavı gibi engeller mevcut olsa da öğretmenlerin farklı problem türleri hakkında bilinçlenerek belirli aralıklarla sınıf ortamında kullanmalarının hem öğrencilerin farklı problem türlerini görmeleri hem de problem çözme başarılarını artırabilmeleri açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Problem türleri, problem çözme, matematik eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.