Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi

Fatma Şeyda Özbıçakçı, Cantürk Çapık, Nihal Gördes, Fatma Ersin, Aygül Kıssal

ÖZ

Okul hemşireleri, öğrencilerin ve çalışanların sağlığına ve eğitim kalitesine etkilerinden dolayı gürültü koruma programlarından sorumludur. Tanımlayıcı bir alan çalışması olarak tasarlanan araştırmanın amacı, İzmir İli’ndeki bir ilkokulda koridorlar ve dersliklerde gürültü düzeyini tanılamak ve gerekli duyarlılığı kazandırmaktır. Ölçüm sonrası elde edilen sonuçlar değerlendirilerek on şubede (n: 250) öğrencilere gürültü kaynakları ve azaltılmasına yönelik eğitim verilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası ölçümler ders ve teneffüs zamanlarında sonometre ile yapılmıştır. Eğitimler öncesinde koridorlarda en düşük 80.75 dB, en yüksek 87.25 dB gürültü düzeyi saptanmıştır. Eğitimler sonrasında bu değerler sırasıyla 80.25 dB, 84.50 dB’ dir. Ses düzeyi normal sınırların üzerindedir. Yapılan eğitimlere ek olarak, öğrenci ve okul idaresinin birlikte katılımının duyarlılık sağlamada etkili olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Okul sağlığı, okul hemşireliği, gürültüden korunma, sağlık eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.