Kubaşık Bir Öğrenme Oyunu Tasarımı: Tasarımın İlköğretim Fen Bilgisi Ünitesinde Sıralı Arayüz Kontrolüyle Geçerlenmesi

Yavuz Akpınar, Mehmet Turan

ÖZ

Bu çalışma, önce öğrenme ortamlarında araç ve bağlam etkileşimi sağlamak için etkinlik kuramını, eğitsel oyunlardaki eğitimbilimsel ilkeler için bazı oyun tasarım modellerini ve öğrenciler arası ortak anlayışların kubaşık geliştirilmesi için kubaşık öğrenme ortamı gereklerini sentezlemiştir. Çalışma daha sonra işbirlikli öğrenme oyunları tasarımı için bir mimari model önermiş, bu mimariye uygun olarak fen bilgisi dersindeki bir ünite için bir öğrenme oyunu geliştirmiş ve oyun mimarisini iki farklı kullanıcı kontrolü modunda ve iki farklı oyun senaryosunda incelemiştir. İşbirlikli oynayarak öğrenenlerin sontest ve erişi puanları, bireysel oynayarak öğrenenlerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. İşbirlikli oynayarak öğrenenlerin oyun üzerindeki kontrolü ilk alanlarıyla sonra alanlarının sontest ve erişi puanları benzer bulunmuştur. Bulgular, bir öykü bağlamında dizilmiş görevlerin işbirlikli öğrenme modunda eşleşmiş öğrencilerce sıralı kontrol yoluyla yapılmasının, işbirlikli öğrenme çıktılarını desteklediğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sıralı kontrol, işbirlikli öğrenme, işbirlikli oyun, öğrenme oyunları, fen bilgisi öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.