Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Becerilerine Bilişsel Öğrenme ve Somut Yaşantı Düzeylerinin Etkisi

Zeynel Kablan

ÖZ

Bu çalışma, öğretim ilke ve yöntemleri dersinde kuramsal ve uygulamalı çalışmaların, öğretmen adaylarının beceri düzeyine etkisini belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma iki temel amaca göre yürütülmüştür. Birinci amaç, öğretim elemanının konu anlatımına dayalı olarak kazanılan kuramsal dayanaklı bilişsel öğrenmelerin ve Kolb’un öğrenme modelinden uyarlanan mikro öğretim uygulamalarıyla sağlanan somut yaşantı düzeyinin, ders planı hazırlama ve uygulama becerilerine etkisini belirlemektir. Diğer amaç ise, ders planı uygulama ile bilişsel öğrenme ve somut yaşantı arasındaki ilişkiye ders planı hazırlama becerisinin aracılık etkisini test etmektir. Araştırmada Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisi olan 96 öğretmen adayının puanları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ders planı hazırlamanın kuramsal öğrenmelerden, ders planı uygulamanın ise somut yaşantılardan regresyon değeri açısından daha fazla etkilendiği, diğer taraftan ders planı hazırlama becerisinin önemli bir aracı değişken olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaşantısal öğrenme modeli, mikro öğretim, öğretmen yetiştirme, öğretim ilke ve yöntemleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.