Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Doküman: Portfolyo

Nuray Mamur

ÖZ

Son yıllarda sosyal bilimlerde nitel araştırma desenlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi de sanatsal öğrenmenin daha nitel ve öznel yönlerini ortaya koyan bu yaklaşımlardan etkilenmektedir. Bu çalışmada görsel sanatlar eğitbilim alanında metodolojideki dönüşüm çerçevesinde nitel araştırmacılar için portfolyo dokümanlarının önemini örneklendirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılan portfolyolar nitel araştırmalara veri sunan dokümanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca sanat eğitimi araştırmalarında nitel veri toplamak amacıyla portfolyoları kullanan araştırmacıların verilerinden örnekler ve içerik analizine dayanarak ulaştıkları yorumlarla genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Görsel Sanatlar Eğitimi, Nitel Araştırma, Portfolyo

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.