Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumunun Örgütsel Kolektivizm ve Bireyselcilik ile İlişkisi

Yusuf Cerit

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ile örgütsel kolektivizm ve bireyselcilik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışmanın verileri İş Doyumu, Örgütsel Kolektivizm ve Bireyselcilik Ölçekleri kullanılarak 304 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Bu çalışmada örgütsel kolektivizm ile ücret, yönetici, çalışma koşulları, çalışma arkadaşları, işin doğası, iletişimden doyum ve toplam iş doyumu arasında olumlu ve anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Örgütsel bireyselcilik ile ilerleme, fayda, olası ödül, işin doğası ve iletişimden doyum arasında olumlu ve anlamlı, çalışma koşullarından doyum ile ise olumsuz ve anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf öğretmeni, iş doyumu, örgütsel kolektivizm ve bireyselcilik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.