Reaksiyon Hızı Konusunda Kavramsal Değişime Dayalı Öğretim Metodu ile Kavramsal Değişimin Oluşturulması

Ebru Kaya, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, gösteri deneyleriyle desteklenmiş kavramsal değişime dayalı öğretim yönteminin, geleneksel kimya öğretimine kıyasla 11. sınıf öğrencilerinin reaksiyon hızı kavramlarını anlamalarına etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemi, genel bir lisedeki iki kimya sınıfında öğrenim gören toplam 69 on birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin reaksiyon hızı ile ilgili kavramları anlamalarını değerlendirmek için Reaksiyon Hızı Kavram Testi her iki gruptaki öğrencilere öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Veriler tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, gösteri deneyleri ile desteklenmiş kavramsal değişime dayalı öğretimin geleneksel kimya öğretimi ile kıyaslandığında, reaksiyon hızı ile ilgili kavramların anlaşılmasında daha etkili olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kavramsal Değişime Dayalı Öğretim, Reaksiyon Hızı, Kavram Yanılgısı, Gösteri Deneyi (Demonstrasyon)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.