Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Neşe Öztürk, Duygu Anıl

ÖZ

Bir sınavın farklı tarihlerde farklı formlarının uygulanması, formların en azından güçlük düzeyi bakımından birbirinden farklılık gösterebileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir sınavın farklı formlarından elde edilen puanları karşılaştırabilmek için puanların eşitlenmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, 2008 ilkbahar ve sonbahar ALES sayısal–1 testi puanlarını doğrusal ve eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerini kullanarak eşitlemek ve bu yöntemlerden uygun olanını önermektir. Elde edilen bulgular, doğrusal ve eşit yüzdelikli eşitleme sonucu ham puanlar ile eşitlenmiş puanlar arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. Doğrusal eşitleme sonucu testlerin güçlük düzeyinin puan ölçeği boyunca farklılaştığı; eşit yüzdelikli eşitleme sonucu sonbahar testinin alt puanlarda ilkbahar testinden daha zor, üst puanlarda ise daha kolay olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonunda, testlerin eşitlenmesi için en uygun yöntemin eşit yüzdelikli eşitleme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Test eşitleme, doğrusal eşitleme, eşit yüzdelikli eşitleme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.