Sosyalleşmenin Bir Aracı Olarak Anadili Öğretimi: Anadili Ders Kitaplarındaki Sosyalleşmeye Yönelik Tema ve Kodlar (Türkçe ve Almanca Örneğinde)

Zekerya Batur

ÖZ

Bu çalışma nitel olup doküman incelemesiyle yapılmıştır. Çalışmada halen okutulmakta olan altıncı sınıf Türkçe ve Almanca ders kitaplarındaki sosyal içerikli tüm metinler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda metinlerde bireyi sosyalleştirmeye yönelten tema, alt tema ve buna bağlı olarak kodlar belirlenmiştir. Buna göre ders kitaplarındaki sosyalleştirme temalarının alt temaları açık ve gizli bir biçimde, kodların ise birer kavram olarak verildiği görülmüştür. Karşılaştırma sonucunda Türkçe metinlerdeki sosyalleştirmeye yönelik tema, alt tema ve kodların dolaylı olarak verildiği; anadili öğretiminin sosyalleştirici yönünün ise ikinci plana itildiği belirlenmiştir. Almanca ders kitabındaki sosyal içerikli metinlerdeki tema, alt tema ve kodların ise çocukların yaşama nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunu işlemiştir. Bu bağlamda temalarla çocuklara, günlük yaşamda karşılaşabileceği sorunlara yönelik çözümler önerildiği ve çocukların sosyalleşmesini sağlayacak örnek olayların sunulduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Anadili, Sosyalleşme, Ders Kitapları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.