Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geribildirimlerin Özellikleri

Hakan Ülper

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerce üretilmiş olan taslak metinlere öğretmenler tarafından sunulan geribildirim özelliklerini belirlemektir. Geribildirimlerin özelliklerine ilişkin veriler, öğretmenlerce taslak metinler üzerinde yapılan açıklama ve işaretlemelerin çözümlenmesinden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Burdur merkez ilçede görev yapan otuz iki Türkçe ve yirmi dokuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre öğretmenler daha çok mekanik özelliklerle ilgili, daha az da metin türüyle ilgili geribildirim sunmuşlardır. Sunulan bu geribildirimler silme/ekleme/düzeltme amaçlı ve sorun odaklıdır. Türkçe öğretmenleri daha çok metnin mekanik özelliklerine ilişkin geribildirim sunmuşlardır. Buna karşın edebiyat öğretmenleri ise daha çok dil/ anlatım özelliklerine ilişkin geribildirim sunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yazma süreci, geribildirim, geribildirim türleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.