Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi

Tülin Acar, Tuncay Öğretmen

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Türk öğrencilerin 2006-PISA Fen Bilimleri Testi’nde göstermiş oldukları performanslarının, öğrenci ve okul düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve çok düzeyli analiz yöntemleri için hazırlanmış olan HLM ve Mplus yazılımlarının sonuçları arasında benzerlik olup olmadığını ortaya koymaktır. Okul düzeyindeki tüm değişkenlerin, öğrencilerin ölçülen 2006-Fen Bilimleri performanslarını anlamlı olarak etkilediği, her iki çoklu düzey analiz yöntemlerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin 2006-PISA Fen Bilimleri performansları, öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların bulunduğu bölgelere göre farklılaşmaktadır. Yine okulda internet bağlantısı bulunan bilgisayar sayısı ve okulun eğitimsel kaynaklarının niteliği arttıkça öğrencilerin Fen Bilimleri performanslarının da artmakta olduğu gözlenmiştir. Çok düzeyli analiz yöntemleri için hazırlanmış olan HLM ve Mplus yazılımlarının sonuçları arasında benzerlik olup olmadığı incelendiğinde iki programın da benzer sonuçlar ürettiği gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Aşamalı doğrusal modelleme, çok düzeyli istatistikler, PISA–2006 Fen Bilimleri başarısı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.